Sağlık

Mide kanseri tanı ve tedavisi nasıl yapılır

Mide kanseri tanı ve tedavisi nasıl yapılır Konu hakkında detaylı ve güncel bilgiler için bu makaleyi okuyun

Mide kanseri tanı ve tedavisi nasıl yapılır

Mide kanseri neden olur?

Mide kanserinin kalıtım ve gıda alışkanlıkları ile doğrudan ilişkisi vardır.

Mide kanseri hangi cinste ve yaş grubunda sık olur?

Erkeklerde kadınlardan iki kat daha sık görülür.

60-70 yaşlarında sık olarak görülmektedir.

Mide kanseri geçmişte tüm kanserler içinde ikinci sırada yer alırken, günümüzde 10. veya 14. sırada görülmektedir. Mide kanserinin sıklığındaki bu azalmaya rağmen, kanser nedeni ile ölümlerin içinde ikinci sırada yer alır.

Mevcut mide kanseri vakalarının % 70’i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir.

Midenin anatomik özellikleri nelerdir?

Mide yemek borusu (özofagus) ile onikiparmak bağırsağı (duodenum) arasında yer alan bir organdır. Başlıca yemeklerin sindiriminde görev alır. Mideyi yemek borusuna bağlayan üst bölümüne kardia, orta bölümüne korpus (gövde) ve mideyi oniki parmak bağırsağına bağlayan alt bölümüne pilor adı verilir.

Mide kanserlerinin yaklaşık % 15-20’si üst bölümde, % 40’ı orta ve % 40’ı ise alt bölümde görülür.

Geçmişte mide kanseri, çoğunlukla midenin alt ½ bölümünde yer alırken, son 20 yılda midenin üst ½ bölümünde görülen kanser oranı giderek artmaktadır

Mide kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Düşük sosyo-ekonomik düzey

Helicobacter pylori enfeksiyonu olması; gelişmiş ülkelerde en az % 30, gelişmekte olan ülkelerde % 50 oranında mide kanseri, HP enfeksiyonu ile ilişkilidir. Mide MALT lenfomasında HP pozitifliği % 90’a dek çıkar.

Diyet: nitratlar, dumanlı ve konserve yiyecekler, yüksek derecede tuzlu gıdalar, meyve ve sebzeden fakir gıdalar

Birinci derece akrabalarında mide kanseri öyküsü olması

Kronik atrofik gastrit

Kronik hipertrofik gastrit (Menetrier hastalığı)

Midesinin ameliyatla belli bir bölümü alınmış hastalar

Pernisiyöz anemi

Adenomatöz mide polip hastalığı olanlar

Ailevi adenomatöz polipozis (FAP)

Kan grubu A olanlar

Fazla tuz ile beslenmek (kanser riski taşıyan bazı maddeler içerebilir)

İleri yaş

Erkek cinsiyet

Sigara

Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Zayıflama

Bulantı ve kusma

Yemeklerden sonra rahatsızlık ve erken doyma hissi

Sindirim sisteminde gizli kanama

Halsizlik

Kansızlık

Mide kanseri nasıl teşhis edilebilir?

Gastroskopi (endoskopi): Işıklı bir hortumla video-endoskopik yöntemle yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağının görüntülenmesi, parça alınması, kanamalarının birçok durumda durdurulabilmesi

Mide kanseri evrelendirme nasıl yapılır?

Akciğer röntgeni

Kan tahlilleri (CEA, CA 19-9)

Bilgisayarlı tomografi

Laparoskopi

Endoskopik ultrasonografi (endosonografi)

Mide kanserinin patolojik tipleri nelerdir?

Mide kanserlerinin % 90-95’i adenokanser, % 2’si gastrointestinal stromal tümör (GİST), % 1’i karsinoid, % 1’i skuamöz hücreli kanser ve % 1’i adenoakantoma’dır.

İntestinal (az saldırgan, sınırları belirgin) ve diffüz (infiltran, saldırgan ve net sınır vermez) olarak başlıca iki tipi vardır.

Adenokanserlerin tübüler, papiller, müsinöz veya taşlı yüzük hücreli veya indifferansiye olmak üzere alt tipleri vardır.

Diffüz tip mide kanseri, matara mide (linitis plastica) adı verilen çok ileri kanser şeklinde görülebilir.

Mide kanseri nasıl yayılır?

Mide kanseri başlıca kan ve lenfler yolu ile yayılır. Ayrıca, komşuluk yolu ile omentum denilen mide üzerindeki yağlı doku, pankreas, diyafram, kalın bağırsak ve onikiparmak bağırsağına yayılabilir.

Mide kanseri nasıl evrelendirilir?

T1: tümör midenin iç yüzeyindedir

T2: tümör midenin duvarına dek gelmiştir

T3: tümör midenin duvarını aşmıştır

T4: tümör komşu organlara dek taşmıştır.

N1: 1-6 arasında bölgesel lenf bezinde tümör görülmesi

N2: 7-15 arasında bölgesel lenf bezinde tümör görülmesi

N3: 15’ten fazla bölgesel lenf bezinde tümör görülmesi

Evre 0: Başlangıç aşamasındadır (insitu kanser).

Evre I: kanser midenin submukoza bölüminde olup sadece 6 lenf bezine kadar yayılım gösterir.

Evre II: kanser midenin submukoza bölümünde olup 7-15 lenf bezinde yayılım gösterir, yada tümör kas tabakasına kadar ilerler ve 1-6 lenf bezinde yayılım gösterir.

Evre III: tümör kas tabakasına kadar ilerler ve 7-15 lenf bezinde yayılım gösterir.

Evre IV: tümör hücreleri 15’den fazla lenf bezinde yayılım gösterir. Tümör komşu organlara ve bir adet lenf bezine sıçramıştır, yada uzak organlara sıçrama gösterir.

Mide kanseri nasıl tedavi edilir?

Tedavisi cerrahidir. Midenin tamamının alınması ve lenf bezlerinin temizlenmesi prensibine dayanır. Daha sonra başta kemoterapi ve radyoterapi (ışın tedavisi) gerekebilir.

Lokal tedavi: cerrahi yani ameliyat ve radyoterapi (ışın tedavisi)

Sistemik tedavi: kemoterapi ile yapılır.

Evre I ve II mide kanseri

Midedeki kanserin bölgesine göre alt ½ tümörlerde midenin alt bölümünün alınması (distal subtotal gastrektomi), üst ½ tümörlerde midenin üst bölümünün alınması (proksimal subtotal gastrektomi) veya midenin yaygın tutulumu olan, midenin orta bölümünden çıkan ve midenin üst 6 cm’inde yer alan tümörlerde midenin tamamının alınması (total gastrektomi) ameliyat tekniği tercih edilir.

Bölgesel lenf bezlerinin alınması önerilir.

Özel durumlar dışında komşu organ olan dalak yerinde korunur.

Lenf bezlerinde tutulum bulunursa ameliyat sonrasında (adjuvan) kemoterapi ve ışın tedavisi (radyoterapi) uygulanır.

Beş yıllık sağkalım % 50 civarındadır.

Evre III-IV mide kanseri

Ameliyat öncesinde (neoadjuvan) kemoterapi, cerrahi ve ameliyat sonrasında (adjuvan) kemoterapi ve ışın tedavisi (radyoterapi) uygulanır.

Günümüzde ameliyat öncesinde (neoadjuvan) kemoterapi ve ışın tedavisi (radyoterapi) sorgulanmaktadır.

Beş yıllık sağkalım % 15-35 arasındadır.

İleri olgularda bazen ameliyat yerine endsokopik stent (şemsiye) uygulaması tercih edilebilir.

Işın tedavisi (radyoterapi) ağrıları azaltııp, tıkanıklığı önleyebilir.

Mide kanseri ameliyatı nasıl gerçekleştirilir?

Subtotal gastrektomi: Midenin belirli bir bölümünün alınıp (kısmi mide rezeksiyonu) ince bağırsağa bağlantı yapılmasıdır. Çevredeki lenf bezleri de alınabilir.

Total gastrektomi: Midenin tamamının alınması ve yemek borusu ile ince bağırsak arasında bağlantı yapılmasıdır. Etraftaki lenf bezleri geniş olarak temizlenir ve dalak alınabilir. Total gastrektomi tümörün nüksü açısından çok daha avantajlı bir tekniktir.

Ameliyat teknik olarak geçmişte sadece açık cerrahi ile yapılırken, günümüzde laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi tercih edilmektedir. Ameliyat sonrasında demir ve B12 vitamini emilimleri bozulur.

Lenf bezlerinin alınması: D1 lenf disseksiyonu ile sadece mide etrafındaki lenf bezlerinin alınması anlaşılır. Günümüzde ağırlıklı olarak daha geniş lenf alanının çıkartıldığı D2 lenf disseksiyonu tercih edilir, bu durumda karaciğer, dalak, mide sol atar damarı ve çölyak damar etrafındaki lenf bezleri alınır.

Mide kanseri için radyoterapi (ışın tedavisi) nasıl yapılır?

Haftada beş gün olarak 5-6 hafta boyunca ışın tedavisi (radyoterapi) yapılır.

Tedavi seansı birkaç dakika kadar sürer.

Radyoterapi’nin yan etkileri yorgunluk, bitkinlik hissi, ishal, deride kızarıklıklar ve saç ile tüylerin dökülmesidir.

Mide kanseri tedavisinde sonuçlar nasıldır?

Mide kanserine sonrasında beş yıllık sağkalım birinci evre tümörlerde % 60-90, ikinci evre tümörlerde % 30-50 ve üçüncü evre tümörlerde ise % 10-25 civarındadır.

Ameliyatta hastanın kaybedilme oranı ise ortalama % 3’tür.

Mide kanserlerinin % 10-20’si erken evrede görülmektedir.

İleri mide kanserlerinde beş yıllık sağkalım % 50’nin altındadır.

Midenin üst bölümünde olan ileri kanserlerde beş yıllık sağkalım % 10-15 arasındadır.

Kaynak: https://www.doktorsitesi.com’ a Teşekkür Ederiz

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL