Sağlık

Akciğere metastaz yapmış sekonder (ikincil) tümörler de cerrahi tedavi

Akciğere metastaz yapmış sekonder (ikincil) tümörler de cerrahi tedavi Konu hakkında detaylı ve güncel bilgiler için bu makaleyi okuyun

Akciğere metastaz yapmış sekonder (ikincil) tümörler de cerrahi tedavi

SEKONDER ( İKİNCİL ) AKCİĞER TÜMÖRLERİ

Akciğere en sık metastaz yapan tümürler nelerdir?

-Kolorektal kanserler

-Renal hücreli kanser(böbrek tümörü)

-Germ hücreli tümör

-Osteosarkom

-Yumuşak doku sarkomu

-Meme kanseri

-Melanom

-Baş ve boyun tümörleri

Akciğerimiz neden sık metastaza maruz kalır?

Akciğer vücudumuzun bir nevi süzgeci olduğu için , vücudun herhangi bir yerindeki tümörün sistemik dolaşıma geçmesi durumunda kolayca metastazlara maruz kalmaktadır.

Akciğere hangi yolla metastaz yaparlar ?

-Kan yolu (hematojen yol)Kan yolu ile gelen gelen tümör hücreleri, çoğunlukla alt loblara gitme eğilimindedirler.

-Lenfatik yol

-Komşuluk yolu

-Aerojen (hava yolu )

Akciğere metastaz yapmış tümörler neden diğer yerlere yayılım yapmış tümörlere göre cerrahi tedavi önem arzeder?

Çünkü akciğere metastaz yapmış tümörlerde vücudun diğer yerlerine göre rezektabilite yani ameliyat şansı açısından uygun olmaları nedeniyle önem arz eder.

Akciğere metastaz yapmış tümörlerde ne gibi şikayetler olabilir?

Çoğu takipli hasta olduğun için % 5 oranında şikayeti olur hastaların.

-Nefes darlığı

-Öksürük

-Hemoptizi (balgamdan kan gelme)

Akciğere metastaz yapmış tümörlerde radyolojik tanı nasıl konur?

Önceki kanseri nedeniyle tedavi edilen hastaların yapılan radyolojik takiplerinde saptanan nodüller, metastaz tanısı için yapılan araştırmaların temelini oluşturur.

-Akciğer grafisi

-Bilgisayarlı Tomografi (BT)

-Pozitron Emisyon Tomografi (PET CT)

-MR

SEKONDER (İKİNCİL ) AKCİĞER TÜMÖRLERİ AMELİYATINDA HASTA SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

-Primer tümörün (yani mevcut kanserin) kontrol altında olması

-Tüm lezyonların rezeke edilebilir olması

-Rezeksiyon (ameliyat) için yeterli akciğer ve kalp fonksiyonlarına sahip olması

-Akciğer dışı metastaz bulunmaması ( Kolorektal kanserlerde karaciğer metastazı olması, akciğer dışı metastazın cerrahi ve ya cerrahi dışı yöntemle kontrol altına alınmış olması)

Bazan de

-Tanı amaçlı nodül ameliyatı

-Kemoterapi verilen hastalarda kalan canlı tümör yüzdesini öğrenmek için

-Bazı tümörlerde immün histokimyasal testler ve tümör belirteçleri için doku örneği alınması

-Vücutta tümör yükünü azaltmak

Akciğer metastezektomi ameliyatlarında sağ kalıma etki eden faktörler nelerdir?

Hastanın yaşı, cinsiyeti, akciğer- kardiyak kapasitesi, primer (var olan tümörün) hücre tip-kaynağı,

-Primer tümörün akciğere metastaz yapma süresi ne kadar uzun olursa sağ kalım o kadar uzundur

-Akciğerdeki metastaz sayısı , yerleşim yeri, tek veya iki taraflı olması, tümörün büyüme (ikiye katlanma ) zamanı, operabilitesi

-Lenf nodu tutulumu

-Rezeksiyon tipi ve genişliği

Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi nasıl yapılmaktadır?

**Akciğer metastezektomisinde iki temel prensip vardır, akciğerdeki kitlenin tam rezeksiyonu ve normal akciğer dokusunun maksimum oranda korunmasıdır.

Metastezektomi için yapılan ameliyat tipleri:

-Perifer ( akciğerin kenarında olan ) tümörlerde wedge rezeksiyon

-Daha santral (orta hat )tümörler için segmentektomi, lobektomi veya pnömonektomi şeklinde rezeksiyonlar uygulanmakta.

***Kolorektal , meme kanserinde, böbrek tümörlerinde rezeksiyona ilaveten mediasten lenf nodu diseksiyonu da yapılmalıdır.

-Diyafragma,göğüs duvarı, mediasten ve perikard tutulumu metastaz cerrahisinde rezektabl olarak kabul edilir.

Akciğer metastazlarında cerrahi TEKNİKLER nelerdir?

Metastazın yerine ve özelliğine göre belirlenir.

-Videotorakoskopik (VATS ) ve Robot yardımlı cerrahi (RATS)

-Torakotomi

-Median sternotomi (iki taraflı tümörlerde tercih edilmekte)

-Clamshell insiyon (nadir kullanılan insizyondur iki taraflı tümörlerde kullanılmakta)

Tekrarlayan akciğer metastazlarında da cerrahi tedavi (Metastezektomi ) yapılabilir mi?

Daha önce metastazektomi yaplımış sekonder (ikincil ) akciğer kanseri hatalarında özellikle epitelyal tümörlerde daha sık görülmekte.

İlk metastezektomi de kabul edilen temel prensipler burda da geçerli dir özellikle akciğer ve kardiyak kapasite yeterliliği, tümörün rezektabilitesi önemlidir.

Kaynak: https://www.doktorsitesi.com’ a Teşekkür Ederiz

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL